31 dec. 2018 — Övriga intäkter. 188 767, Övriga externa kostnader 7690. Övriga personalkostnader. -2 412,00. -2 412,00. 0,00. Summa personalkostnader.

3363

Övriga driftkostnader Förbrukningsinventarier och varuinköp Administrationskostnader Extern revision Konsultkostnader ~ Medlemsavgifter Not 4 Personalkostnader och arvoden Arvode styrelse Not 5 Arvode internrevisor och valberedning Sociala avgifter Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm

Summa  11 nov. 2020 — 7690 Övriga personalkostnader. 7699 Övriga personalkostnader. 8314 Skattefria ränteintäkter. 8400 Räntekostnader.

7690 övriga personalkostnader

  1. Rysk kultur
  2. Endokrinologi karolinska solna
  3. Vat intrastat reconciliation
  4. Hygieniska gränsvärden 2021
  5. Försäljningsstatistik produkter
  6. Största morgontidningarna
  7. Fast telefon mobil
  8. Trafikljus gult

2 447 220 5090 Övriga kostnader hyrd lokal. 30 000. -14 146 7690 Övriga personalkostnader. 60 000. -7 751. 3049 Övriga intäkter. 2 080,00.

10 mars 2021 — Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) Övriga externa kostnader. 5010 7690. Övriga personalkostnader. -8 265,40. -8 265,40. -19 990,25. 7699.

3590 Övriga försäljningsintäkter. 300 000,00. 3700 Öresutjämning Summa Gåvor/stipendier/övriga bidrag.

7690 övriga personalkostnader

Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 1 143,12. -3 800,00 7690 Övriga personalkostnader. 7699 Ovriga personalkostnader. -666 676,47. -4 286,44.

Rörelsens kostnader inkl. råvaror m.m..

23 742 kr 2990 Övriga uplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 18. 7690 Övriga personalkostnader. 74,3. 7615 Utbildning ledare m.m..
Prinsessan birgitta ålder

7690 övriga personalkostnader

0,00.

7690. Övriga personalkostnader. -2 000.
Taxi modern icon

7690 övriga personalkostnader hjullastare behörighet
erasmus university rotterdam acceptance rate
god after darwin
media utbildning göteborg
enkel overtid kvalificerad overtid

Personalkostnader -52 948 -20 804 -49 207 3 740 Lokalhyror -4 348 -1 598 -4 313 35 Köp av tjänster -22 837 -7 860 -23 726 -889 Utdebitering personalkostnader 30 633 12 621 29 059 -1 574 Övriga kostnader -46 211 -17 421 -46 053 157 Verksamhetens kostnader -95 710 -35 061 -94 240 1 470 Verksamhetens nettokostnader -54 019 -22 135 -54 568 -548

Avskrivningar, Kommentar. 7800 Avskrivningar. Finansiella poster, Kommentar.

Re: Vilket konto ska jag använda för övriga personalkostnader 7600 eller 7690? ‎2015-06-24 12:42 Jo det tänkte jag åxå.Blev lite förvånad när jag såg att det fanns ett annat konto 7600 med samma namn.

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 7690 Övriga personalkostnader. 8210 Utdelning på​  7690 - Övriga personalkostnader. 2400. 2341,78.

-696 873,02. -696 873,02. -761 303,01. 7690. Övriga personalkostnader.