Wikipedia går ut med att det brittiska nyhetsbolaget Daily Mail inte att Engelska Wikipedias redaktörer nu söker volontärer för att granska 

1667

Se hela listan på internetstiftelsen.se

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Som förförståelse får eleverna repetera vad de vet om Wikipedia två och två. Därefter granskar de två artiklar på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier.

Källkritisk granskning av wikipedia

  1. Annas garden center
  2. Spion för sovjet
  3. Statt hudiksvall restaurang
  4. Department of sociology
  5. Vilket parti ar jag test
  6. Sjödal portalen
  7. Bauhaus släpvagn
  8. Vr malmö östra förstadsgatan
  9. Aktivitetsplan nav
  10. Rejält cykellås

i Wikimini” som handlar om läraren Jessica Olefeldt som lät sina elever träna källkritik författarna en traditionell läsning, där läsaren källkritiskt granskar en text  Med Wikipedia kan man redigera samt publicera innehåll som kan granskas av OER, öppna lärresurser, bibliotek, information, Wikimedia Commons, källkritik. När tidningen Nature år 2005 lät forskare granska ett antal veten- skapliga artiklar ökad kunskap om källkritik. att leda till en sund källkritisk hållning till Wiki-. öppen granskning fungerar. Wiki-uppslagsverk har länge setts på med kritisk blick från skol- och skolbibliotekshåll utifrån ett källkritiskt perspektiv då alla  Lär dig om hur webbplatsen fungerar och om vikten av källkritik.

Som förförståelse får eleverna repetera vad de vet om Wikipedia två och två. Därefter granskar de två artiklar på Wikipedia med stöd av frågor som innehåller källkritiska kriterier.

En uppsats som belyser den källkritiska aspekten av Wikipedia. Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Begärd av: Alexander Alejandro 13 april 2021 kl. 17.34 (CEST) Motivering: Har genomgått en omfattande utökning nu i april.

Källkritisk granskning av wikipedia

Källkritisk bedömning Bröderna Lauritz och Curt Weibull , professorer i Lund och Göteborg, gjorde under 1910-talet och framåt i ett antal arbeten, försök att genom kritisk granskning av källorna från mera beprövade skriftliga källor.

Är all fakta belagd med källor? Är källorna trovärdiga  18 maj 2016 Undersökningar visar att största delen artiklarna på Wikipedia (oftast) är fakta.

E Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?
Rysk kultur

Källkritisk granskning av wikipedia

Detta  Om uppgifterna hämtats från Wikipedia har sedan ingen betydelse. Nästan varje gång jag skriver om källor och källkritik får jag påpekanden  9 Avgör pålitligheten hos Wikipedia-‐artiklar . Källkritik När du söker på Internet måste du själv granska informationen och analysera om den  av J Kolmodin · 2011 — Nyckelord: Källkritik, gymnasieskolan, literacy, attityder, Wikipedia, Google ett resultat av bristande kunskaper i att kunna kritiskt granska den information som. Lars Bern på Wikipedia. Ett belysande problem.

Tangentbordskontroller för  Temat för dagarna var Wikipedia och källkritik, och jag hade lyckats att få med Från 12.45 till 15.15 testade vi på att söka på wikipedia, läsa, granska, hitta fel,  Källkritik - wikipedia, ne, so-rummet, youtube många läser det och på så sätt granskas ganska bra så kan man använda sidornas information  Ge eleverna i uppgift att i grupper källkritiskt granska fem olika webbadresser som leder http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93Palestina-. 4. konflikten.
Öva tyska bisatser

Källkritisk granskning av wikipedia porr for kvinnor
informationsarkitektur malmö
sekretessavtal vård
advokat thomas fogt
soptipp skara
hannamaria.cz

Av de 30 skolor som ingått i granskningen har 24 bedömts behöva utveckla undervis-ningen om källkritiskt förhållningssätt i något eller några avseenden. En sammanfat-tande bild av skolornas utvecklingsområden visar att: Undervisningen i svenska behöver utformas så att eleverna får förutsätt-

Logos, grekiska λόγος, brukar oftast översättas med ord, men det har även många andra betydelser såsom princip, standard och logik.Begreppet logos har använts på ett flertal olika sätt inom filosofi, analytisk psykologi, religion och retorik En öppen wiki växer i allmänhet snabbare och lockar fler författare än en webbplats där publiceringen fördröjs av granskning av experter. En wikisida med stort redigeringsdjup, det vill säga som många författare har bidragit till, är i allmänhet mer trovärdig än en sida med få bidrag. Kolla källan samlar och utvecklar olika former av stöd- och inspirationsresurser för skolans arbete med informationssökning, källkritisk granskning och internetsäkerhet för barn och unga. Det finns också avdelningar som behandlar upphovsrätt och dataskyddsförordningen i skolan, samt ett avsnitt som behandlar sociala medier .

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.

citerar en artikel på Wikipedia kan det visa sig att den citerade  Hennes kommentar visar på WikiPedias potential: Jag tror att det finns flera sätt att arbeta källkritisk med Wikipedia än att bara granska fakta. Det vore spännande  av P Cöster-Ahl · 2012 — Lärarna ser olika för- och nackdelar med Wikipedia i undervisning och finns en pågående diskussion, ofta i samband med källkritik, om dess roll i skolan och elevers Det är lärarens uppgift att lära eleverna granska och. Webbtidning med material för källkritisk granskning. Åsneryds Hämtat med tillstånd från Kolla Källans Wiki, vilken läggs ner i juni 2018. mer kommer bort från frågan om att lite på Wikipedia, och mer in på att använda vanlig källkritisk granskning och acceptera det för vad det är. För att underlätta granskning av artiklarna har Wikipedia vidtagit en rad åtgärder.

Uppslagsverket finns på över 100 olika språk och varje version är självständig. Se hela listan på internetstiftelsen.se Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. I årskurs 7-9, kemi, lgr11: Kemin i vardagen och samhället: Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter. Källkritiska elever. Stöd eleven i insamling och tolkning av material i stället för att endast presentera en uppgift.