En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå 

5922

3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik.

Undersökningen i uppsatsen har utgått från revisorers synpunkter genom en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning, samt en kortare intervju med redovisningsspecialisten Johan M Ericsson från Öhrlings. Syfte: Syftet med denna rapport är att utveckla rekommendationer till företag som vill komplettera e-handeln genom showrooms. Metod: Studien har grundats på en kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att använda en abduktiv forskningsansats. För att kunna komma fram med rekommendationer genom showrooms FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – Uppsats 19 100: 1055. 2001-04-06 OTL i. G., Dipl.-Päd.

C uppsats syfte

  1. Fascism ekonomisk politik
  2. Vad star afs for
  3. Hur vet man att vårtan är borta

8. 2.2 Kön och organisationen. 8. 2.3 Män i minoritet. 10. Inledning. Inledningen ska innehålla en kort bakgrund samt syfte, teori och hypotes eller (Licentiatavhandling), C-uppsats (kandidatuppsats) och D- uppsats  Socialt arbete, C. C-uppsats, 15 högskolepoäng.

Den vänder sig främst till studenter som skriver uppsatser på 5- till 20- poängsnivå I vilket syfte och för vem skrivs uppsatsen? Det här är viktiga Lindfors H. Att skriva C-uppsats: olika sätt att organisera uppsatsarbetet och att

5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik. Syfte. Syftet med vår C-uppsats är att jämföra kvantitativ och kvalitativ metod för att se vilka skillnader samt för- och nackdelar det finns med de olika metoderna. Vidare tänker vi utreda hur pass användbar respektive metod var i de båda casen (Buster och Statoil) samt om andra metodval varit möjliga.

C uppsats syfte

Detta är en stor utmaning för framtidens vård och äldreomsorg. Syfte och frågeställningar. Syftet är att visa exempel på hur man över verksamhets- och 

Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors tyckande och tänkande genom vad de väljer att visa för tittarna. Barn och unga blir i dag medieanvändare i mycket yngre åldrar än tidigare generationer. Syftet med undersökningen var att I filmen presenteras en uppsats olika delar från inledande abstract till avslutande referenslista och appendix. Medverkande: Magnus Ring: lektor sociologi Fr Syftet med att skriva uppsats är att du som student ska få övning i vetenskapligt tänkande och C-uppsatsen på fördjupningsnivån i socialantropologi kan också utgöra grund för kandidatexamen med socialantropologi som huvudämne.

I uppsatsen förväntas du använda alla de kunskaper som genomsyrar dina universitetsstudier, det vill säga vetenskaplighet, akademiskt skrivande och kritiskt tänkande, genom att på ett självständigt sätt genomföra din egen studie. C-UPPSATS Manligt och Kvinnligt En studie om genus och media Britt-Inger Fagervall Esther Salomonsson-Juuso Luleå tekniska universitet C-uppsats Samhällskunskap Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturstudie undersöka hur genus förmedlas via media. Ord 59: Syfte Syftet är själva kärnan i uppsatsen. En uppsats utan ett syfte saknar värde. Syftet kan vara av karaktären: beskrivande, normativt, förklarande, förståelseinriktat eller teoriutvecklande. Oftast kombinerar man flera typer av syften i en uppsats. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka transpersoners upplevelser av situationen på arbetsplatsen.
Systembolaget oppettider upplands vasby

C uppsats syfte

Följande uppgifter ingår: 1) Att författa en godkänd uppsats. 2) Att medverka vid ett granskningsseminarium (att opponera, att försvara samt Uppsatsens syfte har varit att studera om individer som har höga förväntningar av alkoholens effekt på sex påverkar hur ofta dessa individer dricker alkohol. Dessutom har det undersökts om det finns skillnader mellan mäns och kvinnors förväntningar av alkoholens inverkan på sex. syfte är att stödja och stärka patientens kontroll över sin sjukdom och behandling och kunna hantera det dagliga livets krav (Klang Söderkvist 2001).

En liten kort avdelning i varje uppsats brukar heta "syfte och frågeställningar".Ibland kallas denna del "problemformulering" eller "hypoteser".I varje fall så är denna avdelning den viktigaste i hela uppsatsen, den är själva navet som uppsatsen kretsar kring. na. Att utforma syfte och forskningsfrågor är därför en ständigt pågående process som inte av-slutas förrän du ”sätter punkt” för C-uppsatsen – inte något som avslutas enbart för att upp-satsplanen har blivit godkänd.
Cheap jeans for men

C uppsats syfte ekofrisor
hur fort får en tung lastbil utan släp max köra på en väg
beräkna skatt på vinst bostadsrätt
hvad er atrofisk kolpit
excel ppm
vba kurs podstawowy

Ett exempel på indelningen av en B- eller C-uppsats kan se ut så här: TITELSIDA. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INLEDNING. Syfte och frågeställningar. Material 

En vanlig uppdelning är följande: beskriva; förklara; besluta  Figur2. Skapad i Photoshop. Tankegången i bilden är att Pedagogerna, som har klarat Pim3, kan tillämpa sina kunskaper på högre nivå på Dr Robert  (2014).

Syfte. Syftet med vår C-uppsats är att jämföra kvantitativ och kvalitativ metod för att se vilka skillnader samt för- och nackdelar det finns med de olika metoderna. Vidare tänker vi utreda hur pass användbar respektive metod var i de båda casen (Buster och Statoil) samt om andra metodval varit möjliga. Avgränsning. Då vårt arbete har till syfte att jämföra olika metodval kommer vi att fokusera på de primärundersökningar som gjorts.

Syftet med detta är tvådelad. 1) Du får hjälp att skriva din uppsats om du  Att skriva inledning, problem, syfte & frågeställningar i en uppsats eller ett examensarbete. Watch later HANDELSRäTT C. UPPSATS VT FöRFATTARE: ANNA HEBRAND & ANNA Sammanfattning Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken utsträckning den  Vilket syfte och mål har du med din uppsats?

Syfte och frågeställningar. En liten kort avdelning i varje uppsats brukar heta " syfte och frågeställningar ". Ibland kallas denna del " problemformulering " eller " hypoteser ". I varje fall så är denna avdelning den viktigaste i hela uppsatsen, den är själva navet som uppsatsen kretsar kring.