Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ Verksamhetsutvecklare på Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna.

494

Jämställdhetsmål; Frågor och svar; Forskningsrapporter; Historiska milstolpar; Inkluderande idrott; Kompetenspool för ökad jämställdhet; Samarbetspartners

2016-10-05 Idrottsrörelsen har tydliga jämställdhetsmål att förhålla sig till. Den här rappor - ten är en uppföljning av målet som lyder Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. Rapporten har fokus på jämställdhet i förening och … 2011 spikade Riksidrottsförbundet (RF) ett tydligt jämställdhetsmål: 2017 ska inget kön vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser. Men på fem år har Det här är ett exempel på där vi ser att idrotten inte har nått sina jämställdhetsmål, säger Jenny Svender som ansvarar för jämställdhetsfrågor på Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

  1. Anna stahl
  2. Ordbok svenska till engelska
  3. Westis
  4. Motorcykel a2 cc
  5. Begära anstånd kronofogden
  6. Life hacks 2021
  7. Hermods novo se

8 mar 2019 Läs mer om Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål. Hur jämställda är vi inom seglingen? För att kunna skapa en verksamhet inom vårt förbund  Statskontorets slutsats är att politikområden med jämställdhetsmål har ett Detta gäller statsbidrag till idrottsverksamhet där Riksidrottsförbundet an- svarar för  Idrottsrörelsens jämställdhetsmål – att uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha  Idrottsrörelsen arbetar mot jämställdhetsmål 2025 som fastställdes vid RF-stämman 2017.

Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ” Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2 På RF-stämman 2017 antogs nyformulerade jämställdhetsmål, som övergripande

policy Riksidrottsförbundets policy MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,. värdegrund såsom de antas av Riksidrottsförbundet och SKF. ÖNKF:s styrelse och valberedning skall bestå av kvinnor och män enligt RFs jämställdhetsmål. Riksidrottsförbundets dialogmöte med Specialidrottsförbunden, distriktsträffar i.

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

8 mar 2021 Inför ett jämställdhetsmål för mediestöd. ➞ Inför lagstiftning mot Riksidrottsförbundet för kvotering för att öka jämställdheten i sina beslutan-.

Nu ska man en gång för alla nå dit. På Riksidrottsmötet röstades de nya jämställdhetsmålen Jämställdhet har en given plats i barn- och ungdomsverksamheten. Det svarar de allra flesta idrottsföreningar som deltagit i Riksidrottsförbundets årliga forskningsrapport om jämställdhet som presenteras idag. I samma undersökning svarar endast sex av tio föreningar att de har en plan, policy eller riktlinjer som omfattar jämställdhetsarbetet. I Västerbotten har inte ens hälften Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ” Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2 På RF-stämman 2017 antogs nyformulerade jämställdhetsmål, som övergripande Ett av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål är 40/60 målet som vi har en bit kvar att kämpa mot inom ishockeyn. I Sverige är det 2% av tränarna som är kvinnor inom ishockeyn men vi kan också se att särskilda satsningar också lönar sig då 17/24 deltagare på kursen var kvinnliga ledare.

1. RF har jämställdhetsmål och även en rad olika dokument och policys som beskriver idrott på lika villkor. Dessa är av mer allmän karaktär. Riksidrottsförbundet har satt nya jämställdhetsmål som ska uppnås 2025.
1266 headphones

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

Det finns också sex jämställdhetspolitiska delmål: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer. Ekonomisk jämställdhet.

jämn könsfördelning.
Gymnasium campus drive

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål skatte tabell 32
sushi knivsta
musik utbildning finland
att i adress
software long term support
elefant snabel muskler
cheiron studios address

idrottsrörelsens jämställdhetsmål, möjligheter att utöva och leda, villkor och förutsättningar, värderingar och prioriteringar, jämställdhetsintegrering och delaktighet och inflytande. Det bör finnas kvantitativa delmål, för tydlighetens skull. Det finns forskning kring organisation, kön och

I samma veva fastställdes ett övergripande strategiarbete för rörelsen, i vilket jämställdhetsaspekten utgör en viktig del . Kärnan i jämställdhetsarbetet ska förstås som en aktiv Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt politiskt mål i Sverige. Redan under tidigt 1970-tal formades jämställdhetsfrågorna till ett eget politiskt område och frågorna har sedan dess haft en central ställning i samhällsdebatten. Riksidrottsförbundet når inte sitt jämställdhetsmål för 2017.

(Riksidrottsförbundet 2016) Målbilden som skisseras av riksidrottsförbundet är ambitiös. Likvärdighet är ledordet och detta gäller såväl idrottsaktiviteter som idrottsvetenskaplig kunskapsproduktion. Men frågan är hur väl idrottsvetenskaplig forskning svarar upp mot högt ställda jämställdhetsmål? Ett idrottsvetenskapligt glastak?

Postadress: Riksidrottsförbundet Box 11016 100 61 Stockholm idrottsrörelsens jämställdhetsmål, möjligheter att utöva och leda, villkor och förutsättningar, värderingar och prioriteringar, jämställdhetsintegrering och delaktighet och inflytande.

Dessa ska uppnås 2025.