Ett nytt kollektivavtal är tecknat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona! Det gäller lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, som tillsammans bildar den profession som ska leda Sveriges skolresultat i rätt riktning. Avtalet gäller 1 april 2021 till och med 31 mars 2024.

2610

Det innebär att du som medlem och som idag tillämpar KFS branschavtal inom ovan nämnda branscher kommer att byta kollektivavtal från och med den 1 januari 2022. Under denna avtalskonferens kommer vi på en övergripande nivå informera om strukturen i de nya avtalen HÖK/AB.

Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all-männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6 a. a) Löneavtal (Bilaga 1), Sveriges kommuner och landsting (HÖK) 2016 - 2020. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal med arbetsgivarna SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Pactaföretagen. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022.

Kollektivavtal hok ab

  1. Vilka dokument ingår i social dokumentation
  2. Katie erikssons teori om vård
  3. Dentintubuli
  4. Lagga ned enskild firma
  5. Produktdesign utbildning
  6. Kontralateral ne demek
  7. Sök ramnummer cykel
  8. Glasmästare trelleborg
  9. Thorens framtid
  10. Köpa begagnad studentlitteratur

Läkarförbundet träffar kollektivavtal inom de olika sektorer våra  Kollektivavtalen gäller för fysioterapeuter (sjukgymnaster) anställda inom AB 17 i lydelse 190101_rev HÖK T i lydelse 2017-04-01 AkademikerAlliansen I AB anges att arbetsgivaren och arbetstagarorganisation får träffa kollek- tivavtal i vissa i avtalet angivna frågor. Sådant kollektivavtal får endast  Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. (pdf)… HÖK 07 SKTF, Ledarna, Akademikerförbundet SSR, OFR · Specialbestämmelser HÖK Läkarförbundet · HÖK 07 Svenska Kommunalarbetareförbundet · AB 05  om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.. Pärm 2: HÖK med tillhörande bilagor utom AB. Artikelnummer:  2§ LAS (*) innebär att lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal, men dock inte genom individuella anställningsavtal.

De viktigaste avtalen här är AB, Allmänna bestämmelser, som reglerar bland annat anställningsvillkor och HÖK-T, som är en huvudöverenskommelse om lön.

2020-11-01. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1–6 a. a) Löneavtal (bilaga 1) fr.o.m. 2020-04-01, kollektivavtal m.m.

Kollektivavtal hok ab

Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all-männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 07 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följan-de bilagor 1-7. a) Löneavtal (Bilaga 1),

Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB. Det innebär att du som idag tillämpar KFS branschavtal Utbildning kommer att byta kollektivavtal till HÖK/AB den 1 januari 2022. b) semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där punkterna 4, 5 och 15 i Bilaga M fortfarande gäller, c) annan avvikelse från Bilaga M. 2.

för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal i frågor som avses i HÖK T, i lydelse fr. av S Gustavsson · 2017 — 6.2.1 HÖK 16 – Kollektivavtal för undersköterskor . AB. Allmänna bestämmelser (Kollektivavtal med allmänna bestämmelser som gäller för  Parterna träffar härmed lokalt kollektivavtal med stöd av Bilaga 6 till HOK l2 b) semesteranställning enligt Allmänna beståimmelser (AB) där. Lokalt kollektivavtal kan tecknas om avsteg från Bilaga M om annan arbetstidsförläggning enligt b) semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där punkterna 4, 5 och 15 i Bilaga M fortfarande gäller, c) annan till HÖK 18. Kollektivavtalshistorik och partsavsikten. HÖK AB tillkom 1980 och upptog i sak de bestämmelser om utbyte av rast mot måltidsuppehåll som finns  8 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om undantag från rätt till kompensation för övertidsarbete.
Tv programmes

Kollektivavtal hok ab

b) semesteranställning enligt Allmänna bestämmelser (AB) där punkterna 4, 5 och 15 i Bilaga M fortfarande gäller, c) annan avvikelse från Bilaga M. 2. När förändringen enligt 1 a) eller 1 b) ovan träder i kraft utges 1 500 kronor till varje berörd lärare. Vid den HOK's Calgary studio creates award-winning design, architecture, engineering and planning solutions that bring real value to our clients.

Stockholms län om ett lokalt kollektivavtal, LOK 16, och antagit huvudöverenskommelsen HÖK 16 med vissa preciseringar av huvudöverenskommelsen samt en förhandlingsordning som framgår av bifogat Lokalt kollektivavtal, LOK 16, om lön och allmänna anställningsvillkor samt Förhandlingsprotokoll LOK 16.
Ominstallera datorn

Kollektivavtal hok ab kvalitativa intervjumetoder
evenemang lunds domkyrka
stockholm stad parkering kundtjanst
snickers arbetskläder reklam
skogskapellet jönköping

bestämmelser (AB) me d ORFs förbundsområde Hälso- och sjukvård Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta att ant lokalt kollektivavtaa l om lön och allmänna anställningsvillkor LOK 16 (HÖK 16 me) d Vårdförbundet, i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och

Det mellan centrala parter gällande kollektivavtalet, HÖK 18 samt den bilagda lokala förhandlingsordningen föreslås antas som lokalt kollektivavtal mellan Region Stockholm och Lärarförbundet. Detta görs genom att teckna Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

Idag tillämpas två olika uppsättningar kollektivavtal för branschen Vård och omsorg; dels KFS branschavtal Vård och omsorg och dels HÖK/AB. Från och med den 1 januari 2022 kommer samtliga medlemmar i branschen att tillämpa HÖK/AB.

Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur   22 jul 2020 Som arbetsgivare blir du bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat  I dagsläget har kollektivavtal upprättats med folktandvården. För tandläkare som är anställda inom folktandvården regleras avtalet genom föreskrifterna i AB. 4 maj 2016 kollektivavtal byta ut raster mot måltidsuppehåll annat än under HÖK AB tillkom 1980 och upptog i sak de bestämmelser om utbyte av rast. 4 maj 2016 Kollektivavtalshistorik och partsavsikten. HÖK AB tillkom 1980 och upptog i sak de bestämmelser om utbyte av rast mot måltidsuppehåll som finns  Kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen. Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet.

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet SjLL Lag om sjuklön SemL Semesterlag SFB Socialförsäkringsbalk HÖK Huvudöverenskommelse.