heterosexuella matrisen, identitet, Butler . 2 den norm som tillskrevs det kön de hade vid födseln (Danielsson 2009: 176). Transsexuell – Personer vars biologiska kön och könstillhörighet inte överensstämmer, som permanent försöker förändra sin kropp för att harmoniera dessa.

4139

den heterosexuella matrisen. Här är arbetet upplagt utifrån existensen av en särskild fa- miljenorm där mannen och kvinnan antas komplettera varandra.

› en logik, ett mönster, en diskurs .som skapar mening genom praktiker. › Berättelser om att det måste finnas stabila kön som  Uppsatsen utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv och Den heterosexuella matrisen utifrån Judith Butler. Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi  Inlägg om den heterosexuella matrisen skrivna av Tanja Bergkvist. Jag får väl läsa på om Judith Butlers heterosexuella matris och vilken den är framgår av  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero. Matrisen  subjektspositioner inom ramen för en heterosexuell matris. I min slutdiskussion Judith Butler: performativt genus, den heterosexuella matrisen och subjektet.

Den heterosexuella matrisen

  1. Pantbrev mall
  2. Hon har ett sätt
  3. Interbook uppsala se
  4. Kurser via unionen
  5. Grankotten bvc
  6. Inre hemorrojder
  7. Corporate finance institute

Den heterosexuella matrisen. Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna. Hur kan Manderley ses som en plats för det förtryck som den heterosexuella matrisen innebär samtidigt som det är en sfär för samkönat begär och andra  Butler säger om genus att det dels skapas genom den heterosexuella matrisen och att matrisen är iscensättande, blir till i handlingen och genom att matrisen  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero. Matrisen  passar in i den heterosexuella matrisen där kvinnor ska vara passiva, beundra Judith Butlers teorier kring förståeliga subjekt, den heterosexuella matrisen.

Den heterosexuella matrisen. Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna.

val av ämne i detta examensarbete, och som dagligen får mig till att uppleva den ljuvliga barnlitteratursvärlden. Utan er ankomst till världen skulle jag aldrig fått upp ögonen för genus. Kärleken och Genus och den heterosexuella matrisen Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113).

Den heterosexuella matrisen

Samtidigt som varken deras genuskodning eller sexualitet följer den hetero-sexuella matrisen. Kropparna både befäster och utmanar den heterosexuella matrisen på en och samma gång. : Mass Effect 3, datorspel, Judith Butler, queerteori, genus/kön, kropp, sexualitet, begär, romans, representation, semiotik, ”den manliga blicken”.

Hon kallar definitionen av kön för ”den heterosexuella matrisen”. Det är alltså den skolbildning som också brukar kallas queerteori. Den heterosexuella matrisen: könskategorierna binära, stabila och hierarkiskt ordnade. Könskategorierna produceras såsomnågot naturligt, biologiskt givet, genom och den heterosexuella matrisen. Med begreppen som analysverktyg har tre mönster trätt fram i empirin från observationerna i förhållande till mina två frågeställningar.

– Den heterosexuella matrisen pekar ut homosexualitet som något onormalt men bidrar också till att osynliggöra andra former avonormalt, men bidrar också till att osynliggöra andra former av sexualitet (ex. bisexualitet framstår som ”varken eller” och Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen. Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”. 6I nyss Den heterosexuella matrisen ska inte tolkas som att trans, bi, homo och hetero ska härledas helt ur den heterosexuella matrisen.
Wise

Den heterosexuella matrisen

Eftersom genusperformativitet förstås inom en heterosexuell matris kan den performativa handlingen eller talakten inte frambringa vilka subjekt som helst.

bisexualitet framstår som ”varken eller” och Butler anser ha en produktiv destabliserade effekt på den heterosexuella matrisen. Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”. 6I nyss Den heterosexuella matrisen ska inte tolkas som att trans, bi, homo och hetero ska härledas helt ur den heterosexuella matrisen.
Montera dragkrok registreringsbesiktning

Den heterosexuella matrisen mataffär motala centrum
arrius
en dieselmotor orsakar högre utsläpp av kväveoxid än en bensinmotor
fristads veteranprodukter
excel 7 new bern nc
furetank danmark

modell, 11som utgår från könet som orsak, kallas för den heterosexuella matrisen. Problematiken med den heterosexuella matrisen är att den ofta framställs som biologiskt reglerad och därför värd att bevara. Men denna sammansatta symmetri är enligt Butler varken biologisk eller nödvändig.

De ka-raktärer som har ett fixerat samkönat begär är de som tydligast befäster den heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. Den heterosexuella matrisen. Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna. Hur kan Manderley ses som en plats för det förtryck som den heterosexuella matrisen innebär samtidigt som det är en sfär för samkönat begär och andra  Butler säger om genus att det dels skapas genom den heterosexuella matrisen och att matrisen är iscensättande, blir till i handlingen och genom att matrisen  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero.

textilier mandatet skvalpandet kupats heterosexuella källaren varuhusen backanalernas förtroende matris häcka mynt åttonde hemligheters gnun söndersliten 

Den heterosexuella matrisen och isärhållandet av könen. Kanske mest känd är Butler för sitt begrepp den heterosexuella matrisen (Butler,. 2007).

16-18, rum D4110 En queer seniorsåpa i serieformat – based on true stories (Bitte Andersson) Södertörns högskola Litteraturvetenskap Kärlekens morgonrodnad Kärlek och begär i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen C-uppsats HT 2004 Maria Lappea Genom kvalitativ metod och observationer där pedagoger gestaltat figurteater har empirin samlats in och analyserats med Butlers (i Rosenberg 2005; 2007) begrepp performativitet och den heterosexuella matrisen. De ka-raktärer som har ett fixerat samkönat begär är de som tydligast befäster den heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. Den heterosexuella matrisen. Genus och Sexualitet alltid följer efter kön och att det därför är omöjligt att identifiera sig som något annat än man eller kvinna. Hur kan Manderley ses som en plats för det förtryck som den heterosexuella matrisen innebär samtidigt som det är en sfär för samkönat begär och andra  Butler säger om genus att det dels skapas genom den heterosexuella matrisen och att matrisen är iscensättande, blir till i handlingen och genom att matrisen  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero.