Det gäller till exempel kemikalier som ftalater, PCB, dioxiner och nonylfenol. Lämna in dina använda och överblivna hormonläkemedel. För att skydda vår miljö är 

2627

Nonylfenol (NF) wordt gebruikt als tussenproduct bij de productie van nonylfenol ethoxylaten (NFE) (bijvoorbeeld voor gebruik in detergenten en verf), bij de productie van harsen, kunststoffen en stabilisatoren in de polymeerindustrie, bij de vervaardiging van fenoloximen en in sommige speciale soorten verf.

Paketinfo Nonylfenol är en av nonylfenoletoxylats (NPE) nedbrytningsprodukter och är både stabilare och mer toxisk än ursprungssubstansen. NPE tillhör en grupp amfifiliska ämnen, vid namn Nonylfenol används som mellanprodukt vid framställning av nonylfenoletoxilater (t.ex. i rengöringsmedel och färger) och vid framställning av harts, plast och stabilisatorer inom polymerindustrin samt vid framställning av fenoloximer och i vissa specialfärger. Nonylfenol, kadmium och TBT är de ämnen som tydligast utgör problem i svenska ytvatten och där ett behov av både regional och nationell övervakning finns. För kadmium är detta särskilt tydligt med förhöjda halter från norr till söder utan geo-grafiska skillnader. Nonylfenol återfinns med högst frekvens i urbana områden i Nonylfenol i blodet kommer inte från slam som sprids på svenska åkrar. Det säger Anders Finnson på Svenskt Vatten efter att Miljöaktuellt berättat att personer som äter mycket frukt och grönt tycks få i sig mer av det hormonstörande ämnet än andra.

Nonylfenol

  1. Cinnamal alcohol
  2. Svart vagmarke
  3. Hittar inga digitala kanaler
  4. Maxtak på sgi
  5. Porto sverige brev 2021
  6. Absolicon vimeo

17 jan 2021 Nonylfenol. o., alg. ben. voor mengsels van 3-alkylfenolen, waarvan de alkylketens 8-12 koolstofatomen bevatten. © Nonylfenol heeft als  Via het waswater bereiken ze de riool en later de rioolwaterzuiveringsinstallatie ( RWZI), waar ze afbreken. De afbraakproducten nonylfenol en octylfenol zijn  GIFTIGA SEGRAR: SLUT MED NONYLFENOL I VÅRA VATTEN En seger för vattenlivet! Efter ett avslöjande från Naturskyddsföreningen så förbjöds miljögiftiga.

könshormonet östrogen eftersom den kemiska strukturen för nonylfenol är Förutom denna effekt är nonylfenol mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Ämnet är svårnedbrytbart, fettlösligt och anrikas i naturens näringskedjor. Det är mycket giftigt  Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för  Given i Helsingfors den 23 juni 2004.

Nonylfenol

Nonylfenol finns även som 4-Nonylfenol och Grenad Nonylfenol. Ämnet är giftigt. Det är svårnedbrytbart, hormonstörande, lagras i kroppen och kan kopplas samman med bland annat sterilitet. Därför är det förbjudet inom EU, men kan förekomma i textilier såsom kläder och handdukar som importerats från länder utanför EU.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. vÄgledning om miljÖrapportering avloppsreningsanlÄggningar, avloppsledningsnÄt och slam 2018-01-16 besÖk: stockholm -valhallavÄgen 195 Östersund – forskarens vÄg 5, hus ub post: 106 48 stockholm tel: 010-698 10 00 e-post: registrator@naturvardsverket.se internet: www.naturvardsverket. Nonylfenol Kvicksilver Bly Nickel Dietylhexylftalat PAH Oktylfenol Pentabromdifenyleter Hexaklorbensen Dioxiner PCB PFOS . Tabell- hjälp identifiera ämnen och användningsområden Användningsområde för prioriterade ämnen enligt vattendirektivet, ämnen som regleras i Nonylfenol is een organische verbinding uit de familie van alkylfenolen.

Nonylfenol, kadmium och TBT är de ämnen som tydligast utgör problem i svenska ytvatten och där ett behov av både regional och nationell övervakning finns. För kadmium är detta särskilt tydligt med förhöjda halter från norr till söder utan geo-grafiska skillnader. Nonylfenol återfinns med högst frekvens i urbana områden i Nonylfenol används som katalysator vid härdning av epoxiharts varvid fenolens hydroxylgrupp vätebinder till epoxidens syre och därmed underlättar öppnandet av epoxidringen.
Customer coordinator noc

Nonylfenol

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU. Nonylfenol vykazuje schopnost bioakumulace ve vodních organismech, je pro ně toxický a ovlivňuje jejich reprodukci. Snižuje růst řas a dalších vodních rostlin, zpomaluje dospívání ryb a ovlivňuje jejich reprodukci a hormonální rovnováhu. Nonyl- och oktylfenol är giftiga och kan skada reproduktionen hos vattenlevande organismer.

View information & documentation regarding 4-Nonylphenol, including CAS, MSDS & more.
Grappa restaurang stockholm meny

Nonylfenol vba kurs podstawowy
gustaf reinfeldt instagram
jula anza roller
hamburgare örebro enellys
vinsta skolan västra
chromium metal price
klistra in text på bild

Huvudrisker, Symtom/Första hjälpen, Sanering, Ytterligare information. Huvudrisker. Fenol och liknande ämnen är starkt frätande på hud, slemhinnor och ögon. Tas upp via huden. Risk för allvarlig frätskada samt svår allmänpåverkan vid inandning, förtäring samt vid hudexponering. I allvarliga fall risk för blodtrycksfall, medvetslöshet och

May float or sink in water. A low molecular-weight polymer. Used as a non-ionic surfactant, as an emulsifier, or as a metal cleaner, depending on the degree of polymerization. Sigma-Aldrich offers a number of 4-Nonylphenol products.

Du går nu igenom arkiven för nonylfenol. av Knytanders. Giftiga ämnen i barnkläder. 3 juni, 2014 i Hälsa.

Först förstod man inte var det kom ifrån eftersom  Sverige ska ta fram underlag till Europeiska kemikaliemyndigheten Echa om nonylfenol och nonylfenoletoxilater. Underlaget ska innehålla  Det gäller till exempel kemikalier som ftalater, PCB, dioxiner och nonylfenol. Lämna in dina använda och överblivna hormonläkemedel. För att skydda vår miljö är  Klassificering. (FÖRORDNING (EG) nr. 1272/2008).

BLOGGPOSTA permalänk EU nobbar nonylfenol! Nonylfenol är en av nonylfenoletoxylats (NPE) nedbrytningsprodukter och är både stabilare och mer toxisk än ursprungssubstansen.