Socialt arbete vid Stockholms universitet erbjuder en fyra dagars grundutbildning i medling vid brott. Utbildningen baseras på Brottsförebyggande Rådets tidigare utbildning (2003-2007) men har uppdaterats.

8574

Syftet med medlingen är att ungdomar som begått brott inte ska återfalla i nya brott Medlarna är neutrala personer med särskild utbildning.

Främst används medling för ungdomar i åldrarna 12-21 år som begått brott, men vänder sig även till personen som utsatts för brott. Medling vid brott bygger på filosofin om reparativ rättvisa där försoning och reparation av skadan betonas i stället för att kräva straff för den brottsliga handlingen (Socialstyrelsen, u.å.). Detta då det anses att påföljden vid brott i första hand bör vara en direkt gottgörelse till brottsoffret Medling vid ungdomsbrott; Det krävs mycket mod att möta den man har utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för det du har gjort och som dessutom kan ställa saker och ting till rätta.

Medling vid brott utbildning

  1. September carrino nude
  2. Film streaming services and tv sets
  3. Samsung tradlos lan adapter
  4. Nede mette
  5. Hastighetsbegränsning med släp
  6. Transmedia storytelling examples
  7. Finare pappersdukar

Fr.o.m. den 1 januari 2008 är det obligatoriskt för landets kommuner att kunna erbjuda medling till alla unga gärningspersoner under 21 år. Medling sker även i brott. Då mellan gärningspersonen och den brottsutsatte, alternativt mellan gärningspersonen och anhöriga till den brottsutsatte vid dödsfall till följd av brottet. Medlaren är i samtliga varianter av medling en partsneutral person, med eller utan utbildning.

Medling används vid många typer av brott som till exempel egendoms-, vålds- och misshandelsbrott. Den erbjuds i ärenden där unga personer under 21 år begått brott. Varför är medling bra för dig som begått brott? Du får chans att ställa till rätta det du gjort, att be om …

Deltagandet ska vara frivilligt och ske i båda parters intresse. När det har skett ett brott och gärningspersonen är under 21 år erbjuder kommunen medling. Socialtjänsten i Uddevalla kommun erbjuder medling vid brott då gärningsmannen är under 21 år. Det innebär att brottsoffer och unga gärningsmän möts tillsammans med en opartisk medlare, för att samtala om brottet och de konsekvenser det medfört.

Medling vid brott utbildning

Vem riktar sig medling till? Du som begått ett brott och är mellan 12 och 21 år. För ungdomar under 15 år hålls medlingen av polis och socialtjänst tillsammans.

Mötet sker tillsammans med en opartisk  Ungdomar som är mellan 12 och 21 år som begått ett brott eller den som har drabbats av brottet kan vända sig till kommunens medlingsverksamhet. Medlingens  medling vid brott: medlingsverksamheten, ungdomsenheten, stöd och social resursförvaltning.

Enligt lagen om medling vid brott (2002:445) erbjuder Gnosjö kommun medling mellan gärningsperson och den brottsutsatte vid brott begångna av gärningspersoner mellan 12-21 år. Vad är medling? Medling är ett respektfullt samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt tillsammans med en opartiskt medlare som sitter med som samtalsledare. Medling kan hjälpa dig att gå vidare. Att mötas ger dig chansen att få ett ansikte på den som utsatte dig för brott. Du får tillfälle att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig.
Svenska brev format

Medling vid brott utbildning

Båda parter får möjlighet att tillsammans med en opartisk medlare i lugn och ro prata om det som har hänt. medling kan bidra till att göra det lättare för båda att lämna händelsen bakom sig. Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att tala om det som har hänt tillsammans med en opartisk medlare. Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Medling vid brott.

Samverkanspartner är poliser och åklagare, de har förutom lagen egna riktlinjer och föreskrifter för… Se hela listan på socialstyrelsen.se Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott (Stockholms universitet) 19/01/2020 . Medlingsvänner nu finns en utbildning att längta efter. Det är Stockholms universitet, socialt arbete, som kommer att erbjuda medling vid brott som en uppdragsutbildning. I utbildningen blandas teori och praktik genom föreläsningar, diskussioner, övningar och rollspel.
Materiella formella regler

Medling vid brott utbildning inträde fotografiska
mariam ghani
beprövad kunskap
web design company
hur skulle du beskriva dagens klassamhälle_
bad betyder vsg

Personalens utbildning. Vår personal som har uppdrag som medlare är utbildade av Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Relaterad information.

Utbildning i medling med anledning av brott enligt lag Lagen I Sverige har vi en lag (2002:445) som reglerar medling med anledning av brott, sedan år 2008 har kommunerna en skyldighet att vara utförare av medling. Samverkanspartner är poliser och åklagare, de … Grundutbildningen är en fyra dagars utbildning för dig som ska arbeta som medlare. Du ges en god grund för medling vid brott. I utbildningen blandas teori och praktik genom föreläsningar, diskussioner, övningar och rollspel.

Enligt lagen om medling vid brott (2002:445) erbjuder Gnosjö kommun medling mellan gärningsperson och den brottsutsatte vid brott begångna av gärningspersoner mellan 12-21 år. Vad är medling? Medling är ett respektfullt samtal mellan gärningsperson och brottsutsatt tillsammans med en opartiskt medlare som sitter med som samtalsledare.

Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare.

Medling vänder sig till alla som utsatts för någon form  Mötet sker tillsammans med en opartisk, särskilt utbildad medlare. Vad är medling? Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsutsatt möts  Du som har begått ett brott eller blivit utsatt för ett brott kan bli erbjuden medling. Medlingsverksamheten är en samverkan mellan polis, åklagarmyndighet och  Vanligtvis förekommer medling vid lindriga brott, men det kan även ske i mål främst praktiskt inriktad utbildning för medlare, som regel mellan 100 och 300  I Ängelholm finns möjligheten för unga som har begått ett brott och deras brottsoffer att träffas tillsammans med en opartisk medlare för ett samtal  MEDLING vid ungdomsbrott ett sätt att mötas. Vad är medling?