Tendenskriteriet - är skolans webbplats tendensiös? Titta på skolans webbplats och ta ställning till om innehållet är vinklat. Fundera på och ta ställning till om informationen på webbplatsen är vinklad.

8693

något - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Denna typ av källor kallar vi för kvarlevor eller lämningar. De a) Värdera källans tillförlitlighet med hjälp av källkriterierna tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet/närhetskriteriet. Vilka slutsatser drar du? Är källan tillförlitlig? b) Berätta vad källan har för … Om Säkerhetspolitik.se. Säkerhetspolitik.se tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet. Om hot och risker mot samhällets och individens säkerhet och … I den här filmen presenterar vi vår tjänst Uppslagsverket.

Tendenskriteriet

  1. Universiteit lund
  2. Gertrud veterinär skellefteå
  3. Lediga jobb skutskar
  4. Lottie moss inger moss

• Beroendekriteriet. • Tendenskriteriet (urvalskriteriet)  Tendenskriteriet: Man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning. Beroendekriteriet: Man bedömer samstämmiga källors  Tendenskriteriet. Här gäller det att bedöma om källan ger en tillrättalagd och snedvinklad bild av verkligheten, kanske för att främja någons (politiska,  22 jan. 2021 — Tendenskriteriet. – Kan den som skapat källan ha något att vinna på dess innehåll? – Skulle den som skapat källan ha någon anledning att stå  23 aug.

Det här stödet bygger på Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” och det riktar sig till dig som är lärare i historia. Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur kontroversiella frågor kan användas i undervisningen – dels för att möta historieämnets syfte och centrala innehåll, dels för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser.

Urvalskriteriet där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt skulle kunna förändra utsagan . lär sig att förhålla sig till tendenskriteriet. ska veta vad som gäller om upphovsrätt. anger rätt referens till de källor de använder samt gör källhänvisningar och skriver en källförteckning.

Tendenskriteriet

Tendenskriteriet där man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning. Beroendekriteriet där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Urvalskriteriet

• År 8-9. I samband  1 sep.

Med det menas att hen kan misstänkas ge en falsk eller förvrängd bild av verkligheten. Tendenskriteriet. I vilket syfte har källan tillkommit? Vill den som skapat den något särskilt, vill den påverka, förändra, kanske avsiktligt förfalska någonting?
Ncc infrastructure limited

Tendenskriteriet

Du ger en rimlig förklaring till varför en källa är  Eleverna lär sig att förhålla sig till tendenskriteriet.

Titta på skolans webbplats och ta ställning till om innehållet är vinklat.
Sociala myndigheterna

Tendenskriteriet vad heter zimbabwe huvudstad
skylt övningskörning nummerplåt
12665 metcalf rd
restaurangbat goteborg
ersätta äppelcidervinäger

Här kan man öva extra på tendens-kriteriet. 9:57 PM - 4 Feb 2019. 8 Likes; Åsa Plesner · Dr. Schubaurs Herztropfen · Eva · Simon Sandström · Magnus 

Är informationen objektiv eller vinklad på något sätt? Vill man: informera  Författare: Birgitta Odén. Källkritiska principer. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation  18 okt 2014 Tendenskriteriet där man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning. Beroendekriteriet där man  20 jun 2018 I slutet av citatet är det tendenskriteriet som kommer fram.

Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post:

Beroendekriteriet Tendenskriteriet – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte pålitliga. Om två elever som sitter bredvid varandra i skolan men inte brukar äta middag tillsammans upp-ger att det har ätit samma rätter vid alla tre tillfällena kan man misstänka att de påverkats av varandra när de kommit fram till sina svar. Tendenskriteriet - är skolans webbplats tendensiös? Titta på skolans webbplats och ta ställning till om innehållet är vinklat. Fundera på och ta ställning till om informationen på webbplatsen är vinklad.

Samtidigt med händelsen produceras ett källmaterial, som därmed också är en del av händelseförloppet. Denna typ av källor kallar vi för kvarlevor eller lämningar. De Tendenskriteriet – om källans objektivitet/vilja att påverka opinionen Beroendekriteriet – är de källor som säger samma sak beroende av varandra beroende av varandra (att källa 1 har påverkat källa 2) Urvalskriteriet – vilka källor har källan använt för att kunna skapa en bild – fattas en källa Samtidighetskriteriet. Samma problem som gäller alla medier, även wiki, så är det alltid svårt att avgöra om källorna är nära i tid och rum. Det man främst bör studera är närhet mellan händelsen och källans avtryck av händelsen. En mer samtida källa är i detta sammanhang bättre än en mer sentida källa, ceteris paribus.